طراحی سقف وافل برای سازه

طراحی سازه با سقف وافل که در صورت خرید قالب وافل به صورت رایگان برای خریدار محترم انجام می گیرد.