اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز

این پروژه مسکونی که بر اساس سقف وافل طراحی و اجرا می گردد، از نوع اسکلت بتنی و شامل ۷ بلوک ۱۱ طبقه می باشد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت و کیفیت بالاتر، کاهش هزینه، حذف کارگاه تیرچه ریزی و کاهش حمل و نقل درون کارگاهی به علت اجرای تیرچه درجا می باشد.

  •  موقعیت: شیراز
  •  زیربنا: ۵۰ هزار متر مربع
  •  کارفرما: تعاونی مسکن شهرداری شیراز
  •  بزرگترین دهانه: ۷/۸۰ متر
  •  پیمانکار: آبادگران عصر آسیا

 

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز
اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز
اجرای سقف وافل اسلب پروژه ۴۱۶ واحدی زیتون شیراز