اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز

در این پروژه قالب سقف وافل بجای بلوک پلی استایرن استفاده شده و تغییری در طراحی سازه صورت نگرفته است. دلیل استفاده گرین وافل، ارتقای کیفیت اجرای سقف، افزایش سرعت، حذف بلوک و حذف کارگاه تیرچه سازی به دلیل کمبود فضای پروژه می باشد. اسکلت پروژه در نهایت دو ماه زودتر از برنامه زمان بندی به اتمام رسیده است.

  • موقعیت: استان فارس، شیراز
  • متراژ: ۱۷ هزار متر مربع
  • کاربری: مسکونی
  • تعداد سقف: ۱۸ سقف
  • کارفرما: شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو)
  • پیمانکار: شرکت صخره ساختمان شهر راز

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز
اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز

 

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز
اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز

 

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز
اجرای سقف وافل اسلب پروژه وحدت شیراز