اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر

  • موقعیت: تهران
  • متراژ: ۲۸ هزار متر مربع
  • کاربری: تجاری، اداری و پارکینگ
  • تعداد سقف: ۱۴ سقف
  • نوع اسکلت: بتنی
  • کارفرما: جناب آقای عباس انواری

 

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر
اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر
اجرای سقف وافل اسلب پروژه مرداس سنتر