اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس

  • موقعیت: تهران
  • متراز: ۳۵ هزار متر مربع
  • کاربری: تجاری
  • تعداد سقف: ۱۰سقف
  • نوع اسکلت: ۵ طبقه بتنی، ۵ طبقه فلزی

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس
اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس
اجرای سقف وافل اسلب پروژه تجاری فرهنگی تهران پارس