اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ طبقاتی تهران

دلایل عمده استفاده از سقف وافل در این پروژه، کاهش لرزش سقف، حذف بلوک پلی استایرن و ایمنی بیشتر پارکینگ در مقابل آتش سوزی بوده است.

  • موقعیت: تهران، میدان آرژانتین
  • متراژ: ۴۹ هزار متر مربع
  • تعداد سقف: ۷ سقف

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ طبقاتی تهران

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ طبقاتی تهران
اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ طبقاتی تهران