اجرای سقف وافل اسلب مجتمع سهند شیراز

پروژه مسکونی سهند شیراز با سقف وافل اجرا شد در صورتی که در ابتدا براساس سقف تیرچه بلوک (پلی استایرن) طراحی شده بود که پس از بررسی فنی و اقتصادی توسط کارفرما، مجددا براساس سقف وافل طراحی و اجرا گردید. این پروژه شامل دو بلوک و از نوع اسکلت بتنی می باشد.

  • موقیعت: استان فارس، شیراز
    زیربنا: ۳۴۰۰۰ متر مربع
    کارفرما: تعاونی مسکن شهرداری شیراز
    تعداد سقف: ۱۷ سقف
    پیمانکار: شرکت آبادگران عصر آسیا

 تصاویر اجرای سقف وافل اسلب در مجتمع سهند شیراز

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع سهند شیراز
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع سهند شیراز

 

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع سهند شیراز
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع سهند شیراز