اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین

قالب سقف وافل در این پروژه صرفا جایگزین تیرچه پیش ساخته و پلی استارین شده است. در این پروژه علاوه بر سهلوت اجرا حذف نازک کاری در پارکینگ مجموعه را به دنبال داشته است.

  • موقعیت: استان البرز، عظیمیه کرج
  •  متراژ: ۱۷۵۰۰ متر مربع
  •  تعداد سقف: ۷ سقف

تصاویر سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین
اجرای سقف وافل اسلب مجتمع تجاری ایران زمین