اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا

 

  • موقعیت: شهر جدید صدرا
  • متراژ: ۳۶۰۰ متر مربع
  • نوع اسکلت: فلزی
  • تعداد سقف: ۵ سقف
  • کارفرما: شرکت آبادگران عصر آسیا

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا
اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا

 

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا
اجرای سقف وافل اسلب شهر جدید صدرا