اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد

اجرای سقف وافل اسلب برای پارکینگ دانشکده داروسازی مشهد. براساس سازه بتنی در دو سقف با سیستم سقف گرین وافل طراحی و اجرا گردیده است. نمای اکسپوز بتن، وزن کم و اجرای سریع از دلایل استفاده از این سقف می باشد.

  • کارفرما: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
  • متراژ: ۲۵۰۰ متر مربع
  • پیمانکار: شرکت پیشگامان نوآوری سامان

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد
اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد

 

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد
اجرای سقف وافل اسلب دانشگاه فردوسی مشهد