اجرای اسکلت با سقف وافل

اجرای اسکلت (بتنی و فلزی) با سقف وافل به صورت پیمانکاری (دستمزدی و با مصالح) در تمام نقاط ایران.

هزینه اجرای اسکلت با سقف وافل، شامل تمام خدمات قالب وافل، نیروی کار و تمامی ابزار آلات لازم جهت اجرای سقف با سیستم سقف وافل می باشد و تنها هزینه های سایر مصالح با کارفرما می باشد.

اگر سازه شما با سیستم سقف وافل طراحی نشده است، لطفا نقشه سازه خود را برای ما ارسال کنید تا امکان پذیری اجرا و هزینه اجرای سیستم سقف وافل برای سازه شما، اعلام گردد اما به طور کلی این سیستم با سازه های طراحی شده با سقف تیرچه بلوک، یوبوت، کوبیاکس و… امکان جایگزینی دارد و تنها برای سیستم های عرشه فولادی نیاز به بررسی دقیق دارد و حتی شاید نیاز به اعمال تغییرات در نقشه سازه وجود داشته باشد که البته این تغییرات به صورت رایگان از طرف ما قابل اعمال هست و کارفرمای محترم هیچگونه هزینه ای بابت اعمال تغییرات در نقشه سازه، متحمل نخواهد شد.

توجه: اگر اسکلت سازه شما با سقف دیگری اجرا و بنا شده باشد نیز، همچنان امکان اجرای سیستم سقف وافل امکان پذیر هست و هیچ تغییری در سایز ستون ها و اسکلت سازه ایجاد نخواهد شد اما برای جایگزینی با سقف عرشه فولادی، باید بررسی شود.